کرک نرم افزار zencrack

نرم افزار zencrack

Zencrack از جمله نرم افزار های قدرتمند در زمینه شبیه سازی سه بعدی و محاسبه پارامتر های مکانیک شکست مانند سرعت آزاد انرژی و عوامل شدت تنش، با تولید خودکار مدل ترک خورده از روی مدل اصلی است. با استفاده از روش رشد ترک و تکنیک های مدل سازی تطبیقی خاص نرم افزار، کاربر قادر به پیش بینی و بررسی میزان خستگی و بار وابسته به زمان رشد ترک غیر مسطح خواهد بود.

از این قابلیت ها می توان در طیف گسترده ای از مشکلات بخش صنعت استفاده کرد برای مثال می توان ترک های سطحی و نقص ایجاد شده را تجزیه و تحلیل نمود، نقص موجود در قطعات را مدل سازی و عمر باقی مانده آن ها را محاسبه کرد و در پزشکی قانونی به تجزیه و تحلیل اعضای شکسته پرداخت. این برنامه مدل هایی را که در سایر محیط های استاندارد مانند ANSYS، ABAQUS و یا NX Nastran ایجاد شده را دریافت می کند و با ایجاد ترک های مشخص شده از سوی کاربر بر روی مدل، به پردازش و تجزیه و تحلیل شکست و عوامل آن مانند ضریب شکست و مدت رشد آن می پردازد و نتایج را در قالب گزارشی به کاربر تحویل می دهد.

رفتن به نوار ابزار